Πρότυπο ζήτησης εργασίας

 

Από  <<όνομα επιχείρησης>>  που βρίσκεται στην  <<διεύθυνση>>  ζητείται  <<θέση εργασίας>>  
για  <<πλήρη / ημιαπασχόληση>>.

 

Λεπτομέρειες θέσης : ________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Μηνιαίες αποδοχές :  * * * *

(επεξήγηση : * 100 - 300€  /  ** 301 - 500€  /  *** 501 - 700€  /  **** 701 - 900€  /  ***** πάνω από 900€)

Στοιχεία Επικοινωνίας : 
<<e-mail>>
<<τηλέφωνο>>

www.rthess.gr www.uandme.gr thess-news