Περιοδικό Κ

 

 

Το περιοδικό που θυμάστε οι παλαιότεροι απόφοιτοί μας έχει σταματήσει να εκδίδεται τα τελευταία 3 χρόνια για οικονομικούς λόγους. Δεδομένης της μεγάλης ανάπτυξης της τεχνολογίας, φιλοδοξούμε να σας βρούμε συμμάχους στην νέα μας προσπάθεια να αναβιώσουμε το περιοδικό Κ σε ηλεκτρονική μορφή.

Κάθε έκδοση – ηλεκτρονική ή όχι – χρειάζεται μία συντακτική ομάδα, ένα δημιουργικό κομμάτι καθώς και ένα κομμάτι χορηγιών.

Επειδή το περιοδικό Κ στη νέα του φύση και δομή θα είναι ένα περιοδικό από τους απόφοιτους για τους απόφοιτους χρειαζόμαστε εθελοντές που θα στελεχώσουν τις παραπάνω ομάδες με όρεξη για δουλειά και απόκτηση νέων εμπειριών μέσα από αυτή τη διαδικασία.

Παρακάτω δίνεται μια γεύση από παλαιότερα τεύχη του περιοδικού για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι καινούργιοι. 

Υπεύθυνη περιοδικού : Φαρδέλλα Μαρία 

 K magazine τεύχος 14

 

   K magazine τεύχος 15  //  K magazine τεύχος 14  //  K magazine τεύχος 13  

K magazine τεύχος 12  //  K magazine τεύχος 11  //  K magazine τεύχος 10

K magazine τεύχος 9  //  K magazine τεύχος 8  //  K magazine τεύχος 7

K magazine τεύχος 6  //  K magazine τεύχος 5  //  K magazine τεύχος 4

K magazine τεύχος 3  //  K magazine τεύχος 2  //  K magazine τεύχος 1

 

www.rthess.gr www.uandme.gr thess-news