Συνδρομές

Πέμπτη, 06 Μαρτίου 2014 11:14

 

 

Η βιωσιμότητα κάθε συλλόγου στηρίζεται στη βοήθεια και την υποστήριξη των μελών του. Τα έξοδα του συλλόγου για την κάλυψη των πάγιων αναγκών, των κινήσεων ενημέρωσης των μελών μας (SMS) και ανάπτυξης του συλλόγου (δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας) αλλά και το φιλανθρωπικό του έργο καθιστά απαραίτητη την συμβολή σας με την ετήσια συνδρομή που ανέρχεται στα 15€* αλλά και καλοδεχούμενη οποιαδήποτε ενίσχυση προς την κατεύθυνση αυτή. Όλα τα λογιστικά στοιχεία διέπονται από πλήρη διαφάνεια και είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή σε οποιονδήποτε έλεγχο.

 

Η συνδρομή αυτή έχει και τα ανταποδοτικά της οφέλη αφού κάθε ταμειακά τακτοποιημένο μέλος θεωρείται και ενεργό και απολαμβάνει μια σειρά παροχών όπως αυτά που αναφέρονται στη σελίδα των μελών.

*Ταμειακά υπόχρεα θεωρούνται όλα τα μέλη που έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους. Πριν από αυτό, η συνδρομή των μελών είναι ουσιαστικά προαιρετική.

 

Τη συνδρομή σας μπορείτε να την εξοφλήσετε με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Κατάθεση τραπέζης  IBAN: GR88 0260 0370 0000 6010 1532 408 (τράπεζα Eurobank)

  2. Σε εκδηλώσεις

  3. Ταμειακός εισπράκτορας : Ο κύριος Χατζησπύρου Φώτης έχει επιφορτιστεί με το καθήκον να περνάει από τα μέλη που επιθυμούν να τακτοποιηθούν ταμειακά (οικία, χώρος εργασίας κλπ μετά από κατ’ ιδίαν συνεννόηση) και να εισπράττει τη συνδρομή. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο συγκεκριμένος κύριος θα έχει μαζί του ειδική επιστολή που θα αποδεικνύει την  αυθεντικότητα της διαδικασίας καθώς και θα σας δίνει απόδειξη με το σήμα του συλλόγου. ΜΗΝ αποπληρώσετε τη συνδρομή σας σε κανέναν αν δεν σας δείξει τα απαραίτητα έγγραφα και σε περίπτωση αμφιβολιών παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο : 2310 … (κα. _________)