Διαγωνισμός ποίησης μέσω internet

 

Με πρωτοβουλία της οργάνωσης Poésie en Liberté θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία διαγωνισμός ποίησης μέσω του internet,

 

στον οποίο καλούνται να συμμετάσχουν γαλλόφωνοι μαθητές και φοιτητές έως 25 ετών.

Envoyez3poemes2

 

Envoyez3poemes

 

www.rthess.gr www.uandme.gr thess-news