Διαγωνισμός ποίησης μέσω internet

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015 09:34

 

Με πρωτοβουλία της οργάνωσης Poésie en Liberté θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία διαγωνισμός ποίησης μέσω του internet,

 

στον οποίο καλούνται να συμμετάσχουν γαλλόφωνοι μαθητές και φοιτητές έως 25 ετών.

Envoyez3poemes2

 

Envoyez3poemes