Καθηγήτρια Πιάνου

Αδαμίδου Ελένη

Καθηγήτρια Πιάνου

   

Στοιχεία Αποφοίτου

Επώνυμο : Αδαμίδου

Όνομα :  Ελένη

Έτος Αποφοίτησης : 1979

Επάγγμελμα : Καθηγήτρια Πιάνου

Επαγγελματικά Στοιχεία

Επωνυμία επιχείρησης : 

Διεύθυνση εργασίας : 

Τηλέφωνο εργασίας : 2310 422 149 / 6937 706 471 

E-mail : 

Ιστοσελίδα  //  Facebook  //  Twitter 

Αναλυτικές Πληροφορίες

-

Επαγγελματική Κάρτα

-