Καθηγήτρια Γαλλικών

Ιωαννίδου Σοφία

Καθηγήτρια Γαλλικών

   

Στοιχεία Αποφοίτου

Επώνυμο : Ιωαννίδου

Όνομα :  Σοφία

Έτος Αποφοίτησης : 1985

Επάγγμελμα : Καθηγήτρια

Επαγγελματικά Στοιχεία

Επωνυμία επιχείρησης : 

Διεύθυνση εργασίας : Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο εργασίας : 2310 247 720

E-mail : 

Ιστοσελίδα  //  Facebook  //  Twitter 

Αναλυτικές Πληροφορίες

-

Επαγγελματική Κάρτα

-