Καθηγήτρια Γαλλικών

Καμηλιέρη Μαρία

Καθηγήτρια Γαλλικών

   

Στοιχεία Αποφοίτου

Επώνυμο : Καμιλιέρη

Όνομα :  Μαρία

Έτος Αποφοίτησης : 1981

Επάγγμελμα : Καθηγήτρια

Επαγγελματικά Στοιχεία

Επωνυμία επιχείρησης : Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί

Διεύθυνση εργασίας : Γεωργικής Σχολής 44, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο εργασίας : 2310 472 115

E-mail : 

Ιστοσελίδα  //  Facebook  //  Twitter 

Αναλυτικές Πληροφορίες

-

Επαγγελματική Κάρτα

-