Καθηγήτρια Γαλλικών

Ρώμπη Κατερίνα

Καθηγήτρια Γαλλικών

   

Στοιχεία Αποφοίτου

Επώνυμο : Ρώμπη

Όνομα :  Κατερίνα

Έτος Αποφοίτησης : 1982

Επάγγμελμα : Καθηγήτρια

Επαγγελματικά Στοιχεία

Επωνυμία επιχείρησης : 

Διεύθυνση εργασίας : Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο εργασίας : 2310 457 753

E-mail : 

Ιστοσελίδα  //  Facebook  //  Twitter 

Αναλυτικές Πληροφορίες

-

Επαγγελματική Κάρτα

-