Ιδιωτική Υπάλληλος

Χριστοδούλου Κατερίνα

Ιδ.Υπάλληλος εταιρείας Πληροφορικής

 

 

Στοιχεία Αποφοίτου

Επώνυμο : Χριστοδούλου

Όνομα :  Κατερίνα

Έτος Αποφοίτησης : 1998

Επάγγμελμα :  Ιδ.Υπάλληλος

Επαγγελματικά Στοιχεία

Επωνυμία επιχείρησης :  Εταιρεία Πληροφορικής Πιστοποιητικών Cambridge

Διεύθυνση εργασίας : Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο εργασίας :  

E-mail : 

Ιστοσελίδα  //  Facebook  //  Twitter 

Αναλυτικές Πληροφορίες

-

Επαγγελματική Κάρτα

-