Ιατρικά Είδη

Λασπά Ντίνα

Ιατρικά Είδη

 

 

Στοιχεία Αποφοίτου

Επώνυμο : Λασπά

Όνομα :  Ντίνα

Έτος Αποφοίτησης : 1977

Επάγγμελμα :  Ιατρικά Είδη, τμήμα πωλήσεων Β.Ελλάδος

Επαγγελματικά Στοιχεία

Επωνυμία επιχείρησης :  CORMED

Διεύθυνση εργασίας :  Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο εργασίας :  6937 050 311

E-mail : 

Ιστοσελίδα  //  Facebook  //  Twitter 

Αναλυτικές Πληροφορίες

-

Επαγγελματική Κάρτα

-